Servrar med hög tillgänglighet

Högteknologisk klustrad servermiljö

De flesta webbhotell är små och har varken erfarenhet eller kapital för att kunna leverera topprestanda eller hög service. Ofta hyr de en eller två servrar och driver sin tjänst via dessa. En sådan lösning är helt enkelt inte bra nog för krävande webbsidor och är definitivt inget att rekommendera.

Systemöversikt

System overview for our high availability cluster structure

Vi på Servage har ett annat synsätt, och vi har därför utvecklat en överlägsen lösning som tidigare är känd för sin 100 %-iga upptid. Även om vi kan "endast" kan garantera dig 99,98 % upptid finns det ingen anledning att varken tro eller förvänta sig att tjänsten ska ligga nere eftersom vi har:

  • Redundant installerade servrar
  • Internetlinor med hög (gigabit) kapacitet
  • Lastbalanserare
  • Eget datacenter
  • Back-upström
  • Misslyckande är inte ett alternativ

Super-nodstrukturen innebär att din webbsida inte är belägen på endast en server, utan istället på flera servers i ett kluster. När en användare besöker din webbsida hamnar denne istället på den för tillfället starkaste servern i klustret. Detta ger givetvis bättre prestanda, men framför allt är denna lösning felsäker. Om en server i klustret skulle ha problem kan dina besökare fortfarande nå din webbplats med full hastighet eftersom alla andra servrar i klustret fortfarande fungerar.

Ett sådant feltolerant system är dyrt och tidskrävande att installera men vår erfarenhet säger oss att det är en bra investering, eftersom våra kunder blir nöjdare och lojaliteten gentemot vårt företag ökar.


Copyright © 2012-2016 Servage.net Web Hosting
Servage Hosting is part of Servage Group AB (publ)